Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 61 66 56 60

Send os en e-mail
Hjørring Telt og Serviceudlejning - Facebook

Nyhedsbrev

Lejebetingelser for Hjørring Telt & Serviceudlejning:


Ansvar:
 
Kunden har erstatningspligten overfor eventuelle bortkomne og beskadigede varer. Vi beder dem i egen interesse kontrollere antal og stand straks, dersom der skulle være mangler ved modtagelse. Reklamation Skal ske dagen før arrangementet inden kl. 16. Efterfølgende reklamation kan ikke forventes at tages til følge.
 
Emballagekasserne bedes venligst opbevaret indendørs.
Borde og stole må ikke udsættes for fugt.
 
De lejede effekter skal returneres i rengjort stand, dog ikke duge, servietter og viskestykker.
 
Selvafhentning:
 
Stole, borde og service m.m. må kun transporters i rengjort lukket bil eller som minimum trailer med tæt presenning.
 
Lejer skal selv læsse bil/trailer. Ved leje af borde/stole foreslår vi lejer stiller med 2 mand.
 
Transport udført af Hjørring Telt & Service:
 
Vores transport priser er baseret på kollektiv udbringning, hvorfor vi ikke kan oplyse nøjagtig leveringstidspunkt på leveringsdagen. Ønskes fast leveringstidspunkt betales der særlig fragt. Leveringen skal kunne rulle ind fra billen.
 
Lejeperioden:
 
Lejeprisen er for 1 brugsdag med levering senest dagen før arrangementet og tidligst afhentning dagen efter arrangementet. Falder arrangementet fredag eller lørdag afhentes det leverede først kommende mandag hvis ikke andet er aftalt. Strækker lejen sig over 2 brugsdage betales dog kun 50% leje for 2. brugsdag.
 
Betaling:
 
Priserne er excl. transport og opbæring.
 
Betaling foretages kontant ved levering eller ved bank overførsel - efter nærmere aftale...
 
Ved ødelagte effekter betales erstatning til nyværdi.
 
Telte:
 
Lejer sørger for, at pladsen er tilgægelig for til- og frakørsel. Hjørring Telt & Serviceudlejning stiller med min. 1 teltopstiller, mens lejer skal stille med x antal hjælpere afhægig af teltets størrelse.
 
Telt(e) med tilhørende effekter henstår på pladsen for lejers regning og risiko i enhver henseende, således at lejer indestår for skader opstået på telt(e) m.m. (herunder også skader forvoldt af publikum. Evt. beskadigede eller fjernede effekter af det lejede, erstattes ef lejer efter regning.
 
For personskade eller skade på genstande, der befinder sig i og ved teltet, har Hjørring Telt & Serviceudlejning ingen erstatningspligt.
 
Lejer skal være opmærksom på at telt/gulv skal have jævnt underlag, da gulvet følger terrænet. Vi pløkker teltet i benene og stormsikre evt. teltet inden overleveringen. Vi tager ikke hensyn til kloak, kabler, jordvarme m.m. medmindre andet er aftalt.
 
Gulvet leveres ikke rengjort og returneres ikke rengjort , dog med måde. Ved unødvendig tilsmudsning af telt/gulv betales for rengøring.
Telt(e) leveres normalt 1-3 dage før brugsdatoen og afhentes igen 1-3 dage efter.
 
Eventuel reetablering af asfalt/flisebelægning samt græsarealer påhviler lejer. Hvis vejrforholdet eller anden force majeure gør, at opstillingen forsinkes, kan Hjørring Telt & Serviceudlejning ikke gøres ansvarlig for evt. følger heraf.
 
Ved leje af telt(e) til over 150 personer skal lokalt brandvæsen kontaktes. Brandinspektøren skal godkende teltet og indretningen heraf. Telt(e) beregnet til under 150 peroner kræver ingen godkendelse. Ansvaret overfor offentlig myndighed påhviler alene lejer.
 
Ved opsætning af telt(e) på offentlig vej eller plads, skal politiet give tilladelse.